Kostka granitowa

Technologia układania kostki granitowej

Technologia układania kostki granitowej jest podobna do technologii układania betonowej kostki brukowej. W pierwszym etapie prac przygotowuje się podłoże poprzez tzw. korytowanie, czyli wybranie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość zależną od nośności gruntu i przeznaczenia docelowej powierzchni użytkowej. Powstały wykop oczyszcza się z korzeni roślin oraz niweluje nierówności, kształtując odpowiednio powstałe dno. Właściwe wypoziomowanie gruntu gwarantuje trwałość przyszłej nawierzchni. Następnie, na podsypce cementowo-piaskowej ustawia się krawężniki, stanowiące granicę powierzchni brukowej, których dodatkowym zadaniem będzie utrzymanie kostki wewnątrz zaprojektowanego obszaru i zabezpieczenie przez jej rozchodzeniem się. Wykonanie podbudowy z kruszywa stanowi kolejny etap. Możliwe jest wykorzystanie elementów starej nawierzchni poprzez odpowiednie ich rozkruszenie. Równomierne zagęszczenie warstwy podbudowy zapewnia sztywną podstawę pod kostkę, zapewniając jednocześnie właściwe odwadnianie. Następnie wykonuje się podsypkę z drobnego kruszywa, której zadaniem jest skorygowanie niewielkich nierówności oraz zapewnienie prawidłowego osadzenia kamieni granitu. Na tak przygotowaną powierzchnię układa się elementy kostki granitowej, dopasowując kształty poszczególnych kamieni i zachowując niewielkie odstępy. W celu dokładnego wypełnienia obszaru kamienie docina się do żądanych wymiarów. Z racji nieregularności kształtu kostki granitowej możliwe jest układanie kolistych wzorów, łuków oraz rond. Ostatni etap to wypełnienie szczelin suchym piaskiem oraz zagęszczenie zabezpieczoną płytą wibracyjną do całkowitego wyrównania ewentualnych nierówności i osiągnięcia oczekiwanego poziomu.

Współpracujemy z najlepszymi firmami brukarskimi w Polsce. Zapraszamy do działu Partnerzy.

Przeznaczenie

Wymiary kostki granitowej warunkują jej przeznaczenie, począwszy od ścieżek dla pieszych, przez podjazdy samochodowe, skończywszy na wzmocnieniach przydrożnych skarp.

Kostki granitowe produkowane są w czterech standardowych wymiarach. Kamienie 4x6 cm znajdują zastosowanie przy budowanie chodników oraz podjazdów garażowych dla samochodów osobowych. Wymiar 7x9 cm stosuje się do wykonania parkingów, a także obrysów powierzchni wyłożonych kostką 4x6 cm. Granit w rozmiarze 8x11 cm to typowy budulec nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodów osobowych - parkingów, podjazdów, a także elementów przydrożnych, takich jak rynny ściekowe. Z kolei kostki o wymiarach 15x17 cm służą do budowy placów i ulic dostosowanych do ruchu samochodów ciężarowych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Ofertą oraz Katalogami największych polskich marek.

Cechy

Właściwości kostki granitowej:
→ bardzo niska ścieralność
→ odporność na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych
→ wysoka wytrzymałość na nacisk
→ naturalna nierównomierność wzorów i kształtów