Kostka brukowa

Technologia układania kostki brukowej

Proces wykonania estetycznej i trwałej nawierzchni brukowej składa się z czterech etapów. Pierwszym z nich jest odpowiednie przygotowanie podłoża - usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, oczyszczenie, zagęszczenie powstałego dna, oraz ewentualna niwelacja istniejących nierówności. Następnie wykonuje się podbudowę z betonu lub przepuszczalnej dla wody warstwy kruszyw, takich jak żwir, tłuczeń lub grys - o grubości odpowiedniej do spodziewanego obciążenia powierzchni użytkowej. Podbudowę pokrywa się podsypką, której przeznaczeniem jest skorygowanie niewielkich nierówności, a także umożliwienie poprawnego osadzenia elementów brukowych. Na tak przygotowane podłoże układa się kostki brukowe, zaczynając od brzegu nawierzchni. Właściwe dopasowanie poszczególnych elementów do krawężników czy obrzeży powierzchni zapewnia się poprzez przycinanie kostek do odpowiednich kształtów. Z racji niejednorodności kolorystycznej produktu oraz możliwych różnic w odcieniu poszczególnych partii stosuje się zasadę "trzech palet". Losowe pobieranie elementów z trzech palet pomaga uniknąć występowania przebarwień na budowanej powierzchni. Po ukończeniu etapu układania, szczeliny pomiędzy elementami brukowymi wypełnia się suchym piaskiem, powierzchnię oczyszcza i ubija za pomocą płyty wibracyjnej. Proces ubijania powtarza się kilka razy, aż do uzyskania równej nawierzchni.

Nasza hurtownia współpracuje z najlepszymi firmami brukarskimi w Polsce. Więcej informacji w dziale Partnerzy.

Przeznaczenie

Z kostki brukowej układa się powierzchnie użytkowe, takie jak ścieżki, chodniki, podjazdy garażowe, a także wykonuje się drogi o małym i dużym natężeniu ruchu, place i parkingi.

Betonowe kostki brukowe produkowane są w różnych grubościach, zależnych od przeznaczenia projektowanych nawierzchni. Dla powierzchni, po których odbywać będzie się wyłącznie ruch pieszych stosuje się kostki o grubości 4 cm. Kostki 6-cio centymetrowe układa się na podjazdach garażowych oraz w miejscach o niskim natężeniu ruchu pojazdów osobowych. Chcąc oddać nawierzchnię dla ruchu pojazdów ciężarowych stosuje się elementy o grubości 8 cm. Z kolei place przemysłowe oraz obszary intensywnego ruchu pojazdów osobowych i pojazdów ciężkich wymagają przygotowania jezdni z kostki o grubości 10 cm.

Prosimy zapoznać się z naszą Ofertą oraz Katalogami producentów.

Cechy

Kostka brukowa cechuje się przede wszystkim:
→ odpornością na obciążenia
→ niską chłonnością wody
→ mrozoodpornością
→ wymiarowością elementów